Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej "Polanki"

Polanki 121 80-308 Gdańsk-Oliwa

 

Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej „Polanki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Data publikacji strony internetowej: 2022-03-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści:
1) dokumenty zawarte w zakładce ”Status prawny” „Decyzje Wojewody Pomorskiego” są skanami oryginalnych dokumentów zapisane w formacie .pdf;
2) dokumenty „Sprawozdania finansowego” z lat 2018 - 2020 są skanami dokumentów oryginalnych zapisanych w formacie .jpg;
3) dokumenty zawarte w zakładce „Przetargi”:
a) „Plan zamówień publicznych” z lat 2017 – 2020 są skanami dokumentów oryginalnych zapisanych w formacie .pdf;
b) niektóre dokumenty „Archiwum zamówień publicznych z lat 2003 – 2020 są skanami dokumentów oryginalnych zapisanych w formacie .pdf;
4) dokumenty zawarte w zakładce „Wolontariat” zapisane są w formatach .jpg i .png;
5) dokumenty zawarte w zakładce „Kontrole” są skanami dokumentów oryginalnych zapisanych w formacie .pdf.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-17
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Polanki” prosimy o kontakt z Panem Piotrem Leśniewskim za pośrednictwem poczty e-mail na adres: piotr@dpspolanki.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 58/552 19 52 lub 58/552 33 32 wew. 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Polanki” lub elementu tej strony. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Polanki” dostępny jest na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej "Polanki".

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 235
Utworzono dnia: 17.03.2022
Dokument wprowadził:
Barbara Paszkiewicz
Dokument opublikował:
Barbara Paszkiewicz
Dokument wytworzył:
Barbara Paszkiewicz
Wytworzono:
17.03.2022 r.

Historia publikacji

  • 16.03.2023 14:39, Barbara Paszkiewicz
    Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP
  • 04.09.2022 22:27, Barbara Paszkiewicz
    Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP
  • 06.04.2022 16:32, Barbara Paszkiewicz
    Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP